The Chemistry gallery

6. 5. - 27. 5. 2015

Jakub Uksa známý svým kaligrafickým graffiti, kdy v pravidelných tlustých linkách vykresloval různé podoby jména Obic, posouvá svůj výraz do geometrické abstrakce a přitom si zachovává jasně rozpoznatelný a nezaměnitelný styl, který obvykle prezentuje ve veřejném prostoru. V případě tohoto autora, účastníka mezinárodní výstavy streetartu a graffiti Městem posedlí v Městské knihovně (2012), půjde o první galerijní výstavu jeho děl na plátně.

Pavel Šebek se ve svých obrazech dostává k vizuálně přitažlivé kombinaci barevných ploch a rozmazaných čar, které jsou inspirovány odhozenými bužírkami drátů, jenž lze naleznout v městském prostředí. I v jeho případě se ve výsledku jedná o geometrickou abstrakci, která tvorbu obou autorů vhodně propojuje, ačkoliv k ní každý z autorů došel jiným způsobem. Oba autoři patří k nastupující skupině autorů vycházejících z prostředí graffiti a streetartu, o nichž v blízké budoucnosti jistě ještě uslyšíme.

Kurátor: Petr Hájek, Pavel Kubesa