Pavel Šebek / L14 / galerie Gambit, Praha

Pavel Šebek (1989) náleží do stále výraznější skupiny umělců, kteří mají kořeny v graffiti komunitě. Přestože momentálně prochází akademickým školením, stále ve své tvorbě vychází především z vlastních životních zkušeností. Mezi ty nejintenzivnější patří právě specifické prožívání města a writerská realita. Z nich přímo vychází i jeho výstava L14 (Lines 2014). Specifická forma nových abstrahujících kompozic má svůj původ v tagování, jedné ze základních „sprejerských disciplín“, přičemž právě živelná expresivní linie, z níž se vytratilo stigma podpisu, představuje jejich základní výrazový i emotivní prvek. Proti němu pak v opozici stojí rýsovaná urbánní logika pravidelnosti. Právě kontrast těchto dvou antagonistických principů vytváří v jeho obrazech specifické napětí, které ještě umocňuje typické stékání barev. Hlavním tématem prací Pavla Šebka je tedy především řád a jeho narušování, a to jak v osobním, tak v objektivním slova smyslu.

Radek Wohlmuth

Photos: Click - clak