Pavel Šebek *1989, Praha

Intermediální umělec. Vyšel z graffiti komunity a tato zkušenost determinuje jeho tvorbu dodnes. Prošel ateliérem supermédií Federica Díaze a malby Jiřího Černického na pražské VŠUP. Autor z okruhu pražské Trafačky. Jeho malířský projev má výrazně grafický charakter. Nerad vytváří zcela nové objekty, ale naopak v duchu recyklace pracuje s existujícími často nalezenými věcmi, kterým dává nový kontext a význam. Inspiraci nejčastěji nachází v městském prostoru, ať jsou to linie metra nebo periferní průmyslová krajina. Na výtvarnou scénu vstoupil v roce 2011 výstavou Industrial v pražské Trafo Gallery. Následovaly projekty City Code (Galerie Půda, Jihlava, 2013), L14 (Galerie Gambit, Praha, 2014), Multiverse Express (Art Salon S, Tančící dům, Praha, 2014) nebo Události horizontu (The Chemistry Gallery, Praha, 2015). Jeho práce byly představeny například na veletrhu Art Prague 2013. Na příští rok připravuje výstavu do státní GAVU Cheb, která se programově věnuje monitoringu nejvýraznějších autorů domácí graffiti scény.

/

Intermedia artist. He came up from the graffiti community, and the experience determines his work today. Passed studio Supermedia Federico Díaz and Jiří Černický painting at the Prague Academy of Arts. Author of the circuit Prague ateliers called Trafačka. His painting style has a strong graphic character. He dont like creates an entirely new objects, but rather in the spirit of recycling works with existing often found by things, which gives a new context and meaning. Inspiration usually located in urban areas, whether they be subway line or peripheral industrial landscape. The art scene came in 2011 with exhibition Industrial in Trafo Gallery. Followed projects City Code (Galerie Půda, Jihlava, 2013), L14 (Galerie Gambit, Prague, 2014), Multiverse Express (Art Salon S, Dancing House, Prague, 2014) or Event horizon (The Chemistry Gallery, Prague, 2015). His work has been shown, for example, the fair Art Prague 2013. The next year, an exhibition in the state gallery GAVU Cheb, which is systematically monitors the most prominent authors of domestic graffiti scene.